Kayasar Hukuk Bürosu olarak, icra veya iflas takiplerine dayalı alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan yerli ve yabancı müvekkillerimize vekaleten Türkiye’deki alacaklarının takip edilerek, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılmasını, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesini sağlamaktayız. İlamların icra edilmesinde ise mahkeme kararların yerine getirilmesini, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasını, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütmekteyiz.

Bunun yanında konkordato veya iflas sürecindeki şirketlere, ödeme planının hazırlanması, konkordato kararı alınması, iflas kararı alınması, varlıkların konkordato veya iflas masası marifetiyle satılması gibi konularda ve diğer tüm hukuki süreçlerinde vekilleri olarak hizmet sunmaktayız.