Kayasar Hukuk Bürosu, muadili hukuk bürolarından farklı olarak, beyaz yaka suçları ile sınırlı olmamak üzere, özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer mevzuatlarda düzenlenmiş birçok suç konusunda, müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı bir hizmet sunmaktadır. Kıdemli ceza avukatları ile savunma politikasının oluşturulması, kovuşturma ve soruşturma evrelerinin her aşamasında müdafilik ve vekillik hizmeti vermektedir.